Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Dáng ngà

Tác giả: Lê Tấn Lộc 
Kích thước: 70cm x 107cm
Năm sáng tác: 200x
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật