Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Câu cá đêm

Tác giả: Trương Đình Huy 
Kích thước: 61cm x 47cm
Năm sáng tác: 1992
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật