Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Bên bờ Nhật Lệ

Tác giả: Đinh Quang Hải (Hải Tre) 
Kích thước: 38cm x 56cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chủ đề

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật