Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Xóm nhỏ Gio Linh

Tác giả: Đinh Quang Hải (Hải Tre) 
Kích thước: 56cm x 38m
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Cảnh vật
Chất liệu: Tranh giấy
Tình trạng: Đã bán

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật