Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vô đề 3

Tác giả: Kiến trúc sư Hồ Viết Vinh
Kích thước: 100cm x 130cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Bán trừu tượng
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật