Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vô đề 1

Tác giả: Kiến trúc sư Hồ Viết Vinh
Kích thước: 130cm x 100cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Bán trừu tượng
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật