Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Ven bờ

Tác giả: Phạm Khánh
Kích thước: 60cm x 50cm
Năm sáng tác: 2013
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật