Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Văn công 2

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 85cm x 60cm
Năm sáng tác: 2021
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Acrylic
Giá bán: 15.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật