Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Văn công 1

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 90cm x 70cm
Năm sáng tác: 2021
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật