Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tượng 09307021

Tác giả: Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát
Kích thước: 22cm x 16cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Tượng thủ công
Chất liệu: Các tác phẩm nghệ thuật khác
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật