Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Thuyền bên bến

Tác giả: Phạm Khánh
Kích thước: 80cm x 60cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật