Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Thuyền

Tác giả: Trương Bách Tường (Trương Nguyên Ngã)
Kích thước: 147cm x 60cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật