Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Thăng hoa

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 10cm x 6cm
Năm sáng tác: 2020
Chủ đề: Tranh size nhỏ
Chất liệu: Sơn dầu
Giá bán: 300.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật