Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tết về 2

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Quyên 
Kích thước: 50cm x 50cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật