Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Sóng vỗ

Tác giả: Trần Mạnh Đức 
Kích thước: 60cm x 80cm
Năm sáng tác: 201x
Chủ đề: Bán trừu tượng
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật