Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Sen hạ

Tác giả: Lại Thanh Dũng
Kích thước: 100cm x 100cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật