Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Phấn son

Tác giả: Phạm Hoàng Anh
Kích thước: 73x105cm
Năm sáng tác: 2005
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Tranh lụa
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật