Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Nàng

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 90cm x 60cm
Năm sáng tác: 2021
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Acrylic
Giá bán: 15.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật