Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mùa lễ hội

Tác giả: Bùi Ngọc Tư
Kích thước: 25cm x 20cm
Năm sáng tác: 1990
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật