Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Môi hồng

Tác giả: Phạm Hoàng Anh
Kích thước: 83cm x 100cm
Năm sáng tác: 2007
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Tranh lụa
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật