Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mẹ và con gái

Tác giả: Nguyễn Văn (Thanh) Hải
Kích thước: 100cm x 100cm
Năm sáng tác: 2000
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật