Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mây trời

Tác giả: Phạm Lê Quân 
Kích thước: 100cm x 80cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật