Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Màu thời gian

Tác giả: Phạm Khánh
Kích thước: 100cm x 80cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật