Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Khai hoa

Tác giả: Lê Võ Tuyển
Kích thước: 75cm x 110cm
Năm sáng tác: 2016
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật