Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hoàng hôn bên bờ

Tác giả: Phạm Khánh
Kích thước: 120cm x 90cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật