Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hạ

Tác giả: Đặng Mậu Tựu
Kích thước: 56cm x 83cm
Năm sáng tác: 2019
Chủ đề: Tứ thời
Chất liệu: Tranh lụa
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật