Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Giải lao

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 9cm x 13cm
Năm sáng tác: 201x
Chủ đề: Tranh size nhỏ
Chất liệu: Sơn dầu
Giá bán: 500.000 VNĐ
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật