Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Dưới tán cây

Tác giả: Hoàng Trang
Kích thước: 85cm x 65cm
Năm sáng tác: 2012
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Tranh lụa
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật