Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đào xuân

Tác giả: Lê Anh Cẩn 
Kích thước: 120cm x 110cm
Năm sáng tác: 2017
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật