Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Cuộc sống

Tác giả: Phan Lê Quốc
Kích thước: 210cm x 150cm
Năm sáng tác: 2008
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật