Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Bình yên

Tác giả: Lê Tường
Kích thước: 100cm x 100cm
Năm sáng tác: 2017
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Acrylic
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật