Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Bạn đường xa

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 12cm x 16cm
Năm sáng tác: 202x
Chủ đề: Tranh size nhỏ
Chất liệu: Sơn dầu
Giá bán: 1.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật