Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

06804009

Tác giả: Tạ Hùng
Kích thước: 54cm x 46cm
Năm sáng tác: 1992
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật