Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

06804006

Tác giả: Tạ Hùng
Kích thước: 53cm x 40cm
Năm sáng tác: 1992
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật