Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

06804003

Tác giả: Tạ Hùng
Kích thước: 57cm x 45cm
Năm sáng tác: 1992
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật