Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

06304009

Tác giả: Hoàng Thị Phương Liên
Kích thước: 53cm x 75cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Phố
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật