Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

04404025

Tác giả: Trần Nguyên Đán
Kích thước: 40cm x 30cm
Năm sáng tác: 199x
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật